Een sprong in diepe? Geenszins.

Alles verloopt volgens plan

Hoezeer de opdrachten ook van elkaar verschillen, onze interim executives doorlopen altijd dezelfde zeven stappen:

 

1. Strategie check
2. Ondernemingsscan
3. Financiële analyse
4. Samenstellen team
5. Opstellen plan
6. Uitvoering/implementatie plan
7. Borging

Stap 1 tot en met 5 beslaat in de regel tien procent van de tijd: meestal een periode van ca. twee tot drie weken. De interim executive leert uw onderneming snel kennen en maakt zichzelf vertrouwd met de strategie. Vanuit uw eigen organisatie vormt hij/zij dan het team dat de klus gaat klaren. Dat team bestaat voornamelijk uit uw eigen mensen, onder leiding van de interim executive van JBR. Op die manier worden de veranderingen door uw eigen organisatie gedragen.

De uitvoering van het plan zal 80 procent van de tijd in beslag nemen en de o zo belangrijke borging tien procent. Zo zorgen we ervoor dat de ingeslagen weg wordt gevolgd en de veranderingen duurzaam beklijven.

MEER WETEN?
Bel dan met +31 (0) 30 699 90 00
of mail naar executives@jbr.nl

We stellen ons graag nader aan u voor en bespreken uw situatie op de meest discrete manier.

NEEM CONTACT MET ONS OP