U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

Lijst met drie aandachtspunten voor familiebedrijven en download de handige checklist

Diagnose Scan familiebedrijven : bij twee keer rood dreigt gevaar

Een DGA van een familiebedrijf hangt de vuile was niet snel buiten.

Op de vraag hoe het gaat, wordt steevast geantwoord: ”Prima, uitstekend. Best aardig. We mogen niet mopperen.” Maar is dit het echte beeld? Of heeft het bedrijf waar de ondernemer zo hard aan werkt de nodige problemen en hoe erg zijn deze dan? Misschien krijgt het bedrijf wel klap na klap te verduren en vraagt de directeur eigenaar zich af “Wanneer houdt dit op?”

Irrationele factoren als emotie, onenigheid in de familie en slechte onderlinge samenwerking bepalen soms de koers. Vaak wordt er te laat ingegrepen, laat staan om hulp van buiten gevraagd. Heel vaak is er een succesvolle volgende grote stap mogelijk, maar dan moet er wél eerst wat gebeuren of anders worden aangepakt.

Onder dergelijke omstandigheden brengt een interim directeur inzicht, rust en stabiliteit. Met een frisse blik van buiten en gebaseerd op veel ervaring worden de prioriteiten bepaald. Vervolgens intern alle krachten mobiliseren om de onderneming weer juist op de rails te krijgen, te houden en meer dan dat.

Een interim CEO van JBR heeft in meerdere familiebedrijven gewerkt. Vaak in dezelfde, of soortgelijke branche. Dat geeft inzicht in hoe in een andere omgeving met dit vraagstuk succesvol is omgegaan. Samen met de ondernemer wordt het eigen unieke antwoord gevonden en ook samen de verandering gemanaged en tot stand gebracht.

Voor, of bij aanvang van een interim opdracht wordt er een scherpe diagnose gesteld, als basis voor het plan van aanpak en de daarbij behorende prioriteiten.

Hoe komt deze diagnose tot stand?

Een korte uitleg van de aanpak en systematiek

Voor de aanvaarding van een opdracht en benoeming in de directie hanteren we bij JBR interim executives de volgende drie beoordelingsperspectieven.

#1. Extern: Bekijk het bedrijf van buiten naar binnen 

Praat met klanten, leveranciers, partners in zaken, brancheorganisaties en bedrijven in de omgeving over het bedrijf. Maar let ook op de buitenkant, wat is de uitstraling van het pand? Is het onderhouden of maakt het een verloren indruk?

#2. Intern: Gebruik je intuïtie en kijk vooral van beneden naar boven

Praat ook met staf en medewerkers op de werkvloer over hoe zij het bedrijf zien en hoe het acteert richting de markt en de klant. Hoe is de sfeer, hangt er een angstcultuur of wordt er ontspannen en met plezier gewerkt? Wordt er kennis gedeeld? Hangen er briefjes met dwingende tekst? De cultuur is meteen voelbaar bij de eerste binnenkomst en kennismaking.

#3. Financieel: Bestudeer en analyseer de rapportages 

Bekijk jaarstukken, budgetten en managementaccounts, met focus op cashflow, omzet, marge, kosten en marktaandeelontwikkeling.

 


 

Staan er signalen op rood? Loop door de checklist met early warnings heen!

 Naast genoemde drie invalshoeken, gebruiken wij al decennia lang deze lijst, als iemand tot interim-bestuurder of CEO wordt benoemd. In eerste gesprekken met aandeelhouders, RvC en DGA’s lopen we er vaak samen doorheen als spiegel van de soms harde werkelijkheid.

Deze diagnosechecklist met vijf categorieën met elk drie vragen, geeft snel een beeld waar de echte pijn zit.

Diagnose familiebedrijf JBR interim

Als er bij één of hoogstens twee vakjes ‘nee’ wordt aangekruist, zijn dat zeker early warnings die op de actielijst gezet moeten worden.

Op zich zijn ten hoogste twee ‘nee’ vakjes nog geen reden tot grote zorg, als het maar wordt aangepakt. Staan er meer signalen op rood, dan is snelle actie met krachtige aanpak op zijn plaats.

Is er bijvoorbeeld geen actuele strategie, een slechte cashflow en de DGA gedraagt zich als een zonnekoning? Dan is er sprake van een fundamenteel probleem.

Download hier de checklist