U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

De visie van Kees van Oostenrijk

Kees van Oostenrijk verbindt zich aan JBR Interim Executives als interim directeur en interim commissaris. Dat laatste is een nieuwe functie bij JBR Interim Executives en uniek in de markt.

Met Kees bomen we over het werk als interim directeur en commissaris, oneliners en de milieu- en klimaatdiscussie. In zijn langjarige ervaringscyclus in maakindustrie en retail-activiteiten in textiel, kunststof en rubber, is hij opgegroeid met steeds meer aandacht voor de impact op milieu, gezondheid, duurzaamheid.

Een interim commissaris richt zich voornamelijk op familiebedrijven. Een commissaris heeft in een familiebedrijf een uitdagende positie. De familie, het bedrijf en het eigendom, zijn interacterend en soms conflicterend. Kees heeft veel toezichthoudende ervaring verzameld met de formele en informele rol als (interim) commissaris. Niet alleen vanuit de lange termijn relatie als toezichthouder, maar ook vanuit een transitiefase met een specifiek tijdelijk kader op governance en compliance nivo, of “gewoon” majeure business- en markt-issues met een disruptief karakter waarbij aandeelhouders, RvC en bestuurders behoefte kunnen hebben aan tijdelijke versterking van hun overleg-driehoek.

Of van plan zijn deze structuur op te starten, waarbij een Raad van Toezicht wordt benoemd, en wet- en regelgeving moeten worden toegepast, maar nog veel belangrijker, liefst zodanig, dat  de positieve aspecten van het familie-DNA, cultuur, sociaal-zakelijke oriëntatie e.d. kunnen worden versterkt!

Je werkt al 20 jaar bestuurlijke interim-functies als CEO en commissaris. Wat is jouw rode draad?

De rode draad is meestal snel analyseren en inleven met verbinding, korte termijnproblematiek vaststellen, aanpakken en oplossen. Tegelijkertijd het parallelle spoor oppakken om de organisatie beter te maken, teams beter te maken en mensen/medewerkers/collega’s te helpen zich te verbeteren of te ontwikkelen.

Als het goed gaat met organisaties, lezen we dat uit de cijfers, maar het goede of slechte gevoel zit altijd in de governance en in de medewerk(st)ers zelf en onder elkaar. De mens blijft centraal staan. En dat uit zich bij familiebedrijven in het familie-DNA, structuur en cultuur. Idem bij niet-familiebedrijven, maar vanuit een geheel andere oriëntatie!

Medewerk(st)ers en cijfers verbeteren zich door betrokkenheid bij doelgerichte processen van verandering, ombuiging en innovatie. Als betrokken (interim-)bestuurder moet je natuurlijk ook kunnen concluderen: “Als dit niet werkt, moeten we het misschien anders doen?!” Strategie en implementatie is belangrijk, maar ik ben intussen wel tot de conclusie gekomen “dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden”

“Kies, volg, ziet en geniet samen de route”, zou ik er aan toe willen voegen. Het is goed om in een organisatie te weten, hoe je met z’n allen naar Rome wil komen. Uiteindelijk bepaalt de implementatie van de gekozen strategie het succes! Onderweg wil je ook nog een beetje plezier hebben, zodat de reis blijft boeien.

Je hebt een uitgesproken mening over duurzame innovatiekracht en de communicatie, Kun je dit uitleggen?

In mijn ervaringscyclus in “maken en vermarkten” in textiel, kunststof en rubber, B2B en C2C,  ben ik opgegroeid met steeds meer aandacht voor de impact op milieu, gezondheid, duurzaamheid, en nu klimaat, CO2- en energiebesparingen, binnen de context van de gewenste circulaire economie.

Dat is een hele mond vol, en het “bekt zeker niet lekker weg”. Het is wel het zakelijk-maatschappelijke speelveld, waarin we moeten functioneren in het bedrijfsleven 2030 en verder.

Een goede balans met rendement en continuïteit zijn absolute voorwaarden om duurzaam en circulair te kunnen investeren en innoveren. Een kleine minderheid van milieu-, klimaat en social media-activisten communiceert helaas in oneliners en krijgt daarmee relatief veel aandacht in het publieke domein. De industrie kan en mag niet in oneliners communiceren! De industrie acteert vanuit een veel complexere positie; we willen verantwoording afleggen, we moeten aansprakelijkheid dragen, we moeten duurzaamheid en circulariteit uitleggen. Dat gaat niet in one-liners!

We hebben meer nodig dan “one-issue-management op basis van one-issue-beleid”; in welke context dan? Tegen welke alternatieven wegen we dat af? De benchmark graag? Noemen we met een mooie term “holistische benadering”. Graag, maar wel effectief en pragmatisch!

Er is uitleg en achtergrondinformatie nodig. Ik denk daarbij altijd terug aan de definitie van communicatie uit mijn studententijd: Wederzijdse, vrije uitwisseling van gedachten, gevoelens en strevingen. Dat laatste is een heel mooi woord voor wat je wil bereiken!

De communicatie is moeilijk! Maar het moet wel zo!

De wereld is ronder dan ons “platte” gedrag. In dit bonte en complexe landschap moeten bestuurders, organisaties en toezichthouders hun routeplan maken en volgen.

Voor een groot deel hebben we onze welvaart en welzijn te danken aan de inzet van rubber, kunststof en textiel. In de toekomst zullen daar (nog) meer van nodig hebben. In aanvulling op alle beschikbare “natuurlijke” materialen en plantaardige grondstoffen, voorbeelden  metaal, hout en papier. Maar ook die zijn niet onbeperkt beschikbaar op aarde! En daarom is recycling een hele belangrijke schakel naar de circulaire economie!

Food en Non-Food strijden om het gebruik van het beschikbare areaal, de vierkante meters op aarde. Oog voor de balans daarin is dus cruciaal. We hebben meer nodig in volume, maar dat moet beter en anders dan voorheen!

In de rubber en kunststof of plastics industrie is daarvoor een nieuw routeplan neergezet: RETHINK met recycle, reduce, reuse, renew en redesign als focuspunten. Mijn overtuiging is, dat de industrie daarmee al veel verder is dan menigéén denkt.

In dit speelveld voel ik mij als een vis in het water, en voel ik mij op interim-basis heel erg betrokken als (non-)executive/toezichthouder bij een organisatie.

Ik voel en ben één met de organisatie voor een kortere of langere interim periode. Ik ben een generalist in product en markttermen, een specialist van strategie naar implementatie, financieel-operationeel en mensgericht met scoringsdrift. Ik herken dit ook in het team van JBR Interim Executives. We gaan lekker aan de gang!